https://datingreviewer.net/nl/gebruiksvoorwaarden/Gebruiksvoorwaarden
Affiliate Disclosure

Gebruiksvoorwaarden

Openbaarmaking van advertenties

DatingReviewer is een gratis online hulpmiddel dat is gemaakt om gebruikers te helpen het juiste datingplatform te vergelijken en te kiezen. De site bevat geen nuttige gegevens over elke datingsite of aanbieding die u op internet kunt vinden.

De website-exploitanten krijgen verschillende advertentievergoedingen aangeboden door bedrijven, die u op de site kunt zien. Het heeft invloed op de locatie, de volgorde van de presentatie van producten of diensten, evenals onze beoordeling van hun site. Bedenk dat de vergoeding die we ontvangen geen invloed heeft op onze evaluatie van de inhoud, onderwerpen en berichten van een datingsite. We baseren onze beoordelingen, meningen en aanvullende informatie op verschillende criteria, waaronder de reputatie van de website, het marktaandeel van het merk, de conversieratio’s en de interesse van de consument in het algemeen.

Wat het gebruik betreft, hebben we de belangrijkste normen bepaald die nodig zijn voor het gebruik van https://datingreviewer.net/. We gaan ervan uit dat u volledig akkoord gaat met dit reglement als u deze website bezoekt. Beëindig het gebruik van de website als u het er niet mee eens bent of de hier vermelde voorwaarden niet accepteert.

Hier zijn de basisterminologie die veel wordt gebruikt in de gebruiksvoorwaarden, privacyverklaringen en disclaimer en overeenkomsten van de website: “klant”, “u” en “uw” verwijzen precies naar de persoon die de site bezoekt en de gegevens van DatingReviewer accepteert gebruiksvoorwaarden. “Het bedrijf”, “wij”, “onze”, “ons” en “onszelf” worden gebruikt wanneer onze website wordt vermeld. ‘Partij’, ‘partijen” of ‘ons” verwijzen naar de gebruiker en onze site. We verwijzen naar deze voorwaarden voor het aanbieden, accepteren en overwegen van betaling die verplicht is om de gebruiker zo goed mogelijk van dienst te zijn. We passen verschillende middelen toe, zoals formele vergaderingen met een vaste duur, om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is met de diensten/producten die door het bedrijf worden aangeboden en die voldoen aan en overeenkomen met de Amerikaanse wetgeving. De bovengenoemde terminologie kan in enkelvoud en meervoud worden gebruikt, met een hoofdletter en/of verwisseld met de voornaamwoorden: hij, zij, zij, maar merk op dat ze naar hetzelfde verwijzen.

Cookies

DatingReviewer werkt door middel van cookies. Onze websitegebruikers accepteren de cookies zoals vermeld in het privacybeleid.

Tegenwoordig gebruiken veel interactieve websites, waaronder DatingReviewer, cookies om de details van het bezoek van elke gebruiker op te halen. Wij zorgen ervoor dat de website functioneert en vergemakkelijken de gebruikerservaring met behulp van cookies. U vindt ze in sommige website-onderdelen en ze vereenvoudigen uw toegang tot onze service. Houd er rekening mee dat onze filialen ook de mogelijkheid hebben om cookiebestanden te gebruiken.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, behoort alle intellectuele eigendom en materiaal op DatingReviewer toe aan de Site en haar licentiegevers. Alle rechten op de informatie zijn voorbehouden. U kunt https://datingreviewer.net zowel lezen als hardcopy maken voor uw persoonlijk gebruik in overeenstemming met de beperkingen die in onze gebruiksvoorwaarden worden vermeld.

Het is gebruikers verboden om: Repost inhoud van https://datingreviewer.net Retail-, lease- en licentie-inhoud van https://datingreviewer.net Repliceer, dupliceer of maak kopieën van inhoud van https://datingreviewer.net Deel inhoud van https://datingreviewer.net (behalve in het geval dat het speciaal is gemaakt voor distributie).

1. Voor het plaatsen van een link naar de DatingReviewer-website hebben wij geen schriftelijke toestemming nodig van de volgende organisaties: Overheidsinstellingen; Zoek apparaten; Nieuwsdiensten; De online distributeurs kunnen naar de website linken als ze DatingReviewer in de directorylijst plaatsen, net zoals ze linken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; evenals door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven (maar geen non-profitorganisaties, liefdadigheidsorganisaties of groepen die zich bezighouden met het werven van fondsen die naar believen naar de website linken).

2. De homepage, publicaties of andere websitegegevens zijn vatbaar voor hyperlinking indien de link: 1. is op geen enkele manier misleidend; 2. veronderstelt geen verborgen autorisatie, sponsoring of goedkeuring van de partij die een link maakt, inclusief de diensten die hij aanbiedt; en 3. passend is binnen de site van de partij die een link maakt.

3. De volgende organisatietypes vereisen mogelijk plaatsing van hyperlinks op onze website waarmee we rekening kunnen houden en onze goedkeuring kunnen geven op basis van onze meningen en standpunten: Populaire databronnen voor consumenten en organisaties; liefdadigheidsgroepen en verenigingen, inclusief liefdadigheidswebsites, distributeurs van online-gidsen; webportalen; organisaties die met bedrijven te maken hebben: recht, boekhouding, adviesbureaus, onderwijsinstellingen en handelsorganisaties.

DatingReviewer moet deze organisaties in overweging nemen en toestaan om te hyperlinken na de volgende goedkeuringen: 1. de hyperlink die ze plaatsen geen nadelige invloed zal hebben op onze website of gelicentieerde organisaties (we staan bijvoorbeeld niet toe om commerciële verenigingen of soortgelijke organisaties te linken die verdachte bedrijfstypes vertegenwoordigen, zoals aanbiedingen voor werk op afstand); 2. het bedrijf heeft geen mislukte gevallen meegemaakt tijdens het werken met de DatingReviewer-website; 3. we hebben het duidelijke voordeel van de aanwezigheid van de link op DatingReviewer die opweegt tegen de afwezigheid ervan en 4. de link past bij de website-omgeving en komt overeen met redactioneel nieuwsbriefmateriaal of vergelijkbare producten/diensten die aansluiten bij de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen hyperlinks naar de homepage van de website, artikelen of andere gegevens die op de website beschikbaar zijn, zolang de link: 1. misleidt op geen enkele manier; 2. impliceert geen verborgen autorisatie, sponsoring of goedkeuring van de partij die linkt, inclusief zijn aanbiedingen; en 3. passend is binnen de partijwebsite.

Als de gebruiker van een van de in de tweede alinea genoemde organisaties is en naar DatingReviewer wil linken, moeten ze ons een e-mailmelding sturen. Ze moeten hun eigen naam, de naam van hun organisatie, contactgegevens, inclusief e-mailadres of telefoonnummer, toevoegen. Ze moeten hun website-URL opgeven, de URL-lijst die ze hebben opgesteld om een hyperlink naar onze website te maken, evenals de URL-lijst van onze site waarnaar ze een hyperlink gaan maken. De reactie kan twee tot drie weken duren.

De organisaties die de goedkeuring hebben gekregen kunnen een link maken naar de DatingReviewer website met behulp van: de naam van onze organisatie; gekoppelde URL die een webadres is; de andere verstandige DatingReviewer-beschrijvingen of gelinkt materiaal dat past bij de partijwebsite. Het is verboden om het logo of andere kunstwerken te gebruiken om te linken zonder een overeenkomst van handelsmerklicentie.

Iframes

U mag geen frames op de webpagina’s of andere wijzigingstechnieken gebruiken voor de visuele weergave van de website als u geen voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming heeft.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet aansprakelijk en dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie die u op de website van u ziet. U stemt ermee in om ons te vergoeden en ons te beschermen tegen de applicaties die zijn verbonden met uw website. Uw website mag geen lasterlijke, obscene of illegale gegevens bevatten. De inhoud die inbreuk maakt op, iemands rechten schendt of illegale acties ondersteunt, mag op geen enkele pagina van uw website worden gevonden.

Rechten reserveren

U stemt ermee in om een bepaalde link of alle links van onze Website te verwijderen na ons verzoek dat gebaseerd is op onze rechten. We kunnen het koppelingsbeleid en deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Als een gebruiker de samenwerking wil starten en/of voortzetten, moet hij deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de koppelingsprocedure in overweging nemen en accepteren.

Onacceptabele links die u op de DatingReviewer-website kunt tegenkomen, worden na uw aanvraag beoordeeld. De DatingReviewer-website houdt rekening met uw verzoeken, maar is niet verplicht om de links te verwijderen of rechtstreeks naar de gebruiker te schrijven. We zorgen ervoor dat de informatie die beschikbaar is op de site nauwkeurig is en tegelijkertijd rechtvaardigt onze site de volledigheid en geldigheid ervan niet; de beschikbaarheid van de website of het feit dat de gegevens op DatingReviewer niet up-to-date zijn.

Disclaimer

We elimineren alle garanties, afbeeldingen en voorwaarden die verband houden met de website en het gebruik ervan (inclusief eventuele wettelijke garanties met betrekking tot goede kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van de juiste zorg en vaardigheden) voor zover maximaal toegestaan door de huidige wetgeving.

Deze disclaimer bevat niets dat: uw of onze aansprakelijkheid beperken of/en beëindigen voor negatieve resultaten als gevolg van nalatigheid; de aansprakelijkheid van u en onze website voor oneerlijke vervalsing beperken of elimineren; op enigerlei wijze de aansprakelijkheid van u of onze site beperken die volgens de huidige wetgeving niet is toegestaan; of een van de verantwoordelijkheden van u of onze site elimineren die volgens de gegeven wetgeving niet kunnen worden geëlimineerd.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in dit deel en elders in deze afstandsverklaring beschikbaar zijn: 1. komen overeen met het voorgaande deel; 2. beheer van alle aansprakelijkheden die overeenkomen met de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze afstandsverklaring, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit dit contract voor plichtsinbreuk.

De DatingReviewer-site en zijn informatie staan gratis tot uw beschikking; onze website draagt dus geen verantwoordelijkheid voor eventuele negatieve gevolgen van uw communicatie-ervaring.