https://datingreviewer.net/pl/warunki-korzystania/Warunki korzystania
Affiliate Disclosure

Warunki korzystania

Ujawnianie reklam

DatingReviewer to darmowy zasób online stworzony, aby pomóc użytkownikom porównać i wybrać odpowiednią platformę randkową. Strona nie zawiera przydatnych danych na temat każdego serwisu randkowego lub oferty, którą można znaleźć w Internecie.

Operatorzy stron internetowych uzyskują różne rekompensaty reklamowe oferowane przez firmy, które można zobaczyć na stronie. Ma to wpływ na lokalizację, kolejność prezentacji produktów lub usług, a także naszą ocenę ich witryny. Pamiętaj, że otrzymywane przez nas wynagrodzenie nie ma wpływu na naszą ocenę treści, tematów i postów w serwisie randkowym. Opieramy nasze oceny, opinie i dodatkowe informacje na różnych kryteriach, w tym na reputacji witryny, udziale w rynku marki, współczynnikach konwersji i ogólnym zainteresowaniu konsumentów. .

W zakresie użytkowania określiliśmy główne normy niezbędne do korzystania z https://datingreviewer.net/. Zakładamy, że w pełni zgadzasz się z niniejszym regulaminem wchodząc na tę stronę. Proszę zakończyć korzystanie z witryny, jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz wymienionych tutaj warunków.

Oto podstawowa terminologia szeroko stosowana w warunkach korzystania z witryny, oświadczeniach o ochronie prywatności oraz uwagach i umowach o wyłączeniu odpowiedzialności: „klient”, „ty” i „twój” odnoszą się dokładnie do osoby, która odwiedza witrynę i akceptuje DatingReviewer Warunki korzystania. Terminy „Firma”, „My”, „Nasz”, „Nas” i „My” są używane, gdy mowa o naszej witrynie internetowej. „Strona”, „strony” lub „nas” odnoszą się do użytkownika i naszej witryny. Odwołujemy się do tych warunków, aby zaoferować, zaakceptować i rozważyć płatność, która jest obowiązkowa, aby jak najlepiej pomóc użytkownikowi. Stosujemy różne środki, takie jak formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, aby upewnić się, że Klient jest zadowolony z usług/produktów oferowanych przez Spółkę, które są zgodne i odpowiadają prawu amerykańskiemu. Wspomniana powyżej terminologia może być używana w liczbie pojedynczej i mnogiej, pisanych wielką literą i/lub zamiennie z zaimkami: on, ona, they, ale należy pamiętać, że odnoszą się do tego samego.

Ciasteczka

DatingReviewer działa za pomocą plików cookie. Użytkownicy naszego serwisu akceptują pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Obecnie wiele interaktywnych stron internetowych, w tym DatingReviewer, wykorzystuje pliki cookie do pobierania szczegółów wizyty każdego użytkownika. Zapewniamy funkcjonowanie serwisu i ułatwiamy korzystanie z niego za pomocą plików cookies. Możesz je znaleźć w niektórych częściach witryny i ułatwiają one dostęp do naszego serwisu. Proszę wziąć pod uwagę, że nasi partnerzy również mają możliwość korzystania z plików cookie.

Licencja

O ile nie wskazano inaczej, cała własność intelektualna i materiały w DatingReviewer należą do Witryny i jej licencjodawców. Wszelkie prawa do informacji są zastrzeżone. Możesz czytać, a także sporządzać kopie strony https://datingreviewer.net wyłącznie na własny użytek, zgodnie z ograniczeniami przedstawionymi w naszych warunkach użytkowania.

Użytkownikom zabrania się: Odśwież zawartość z https://datingreviewer.net Treści dotyczące sprzedaży detalicznej, dzierżawy i licencji z https://datingreviewer.net Replikuj, duplikuj lub twórz kopie treści z https://datingreviewer.net Udostępniaj treści z https://datingreviewer.net (z wyjątkiem przypadku, gdy zostały one specjalnie przeznaczone do dystrybucji).

Hiperłącze do treści witryny

1. Nie wymagamy pisemnej zgody na umieszczenie linku do strony DatingReviewer od następujących organizacji: instytucje rządowe; Szukaj urządzeń; Usługi informacyjne; Dystrybutorzy online mogą umieszczać linki do strony internetowej, jeśli umieszczą DatingReviewer na liście katalogów, podobnie jak w przypadku linków do stron internetowych innych wymienionych firm; a także Systemwide Accredited Businesses (ale nie pozyskujących organizacji non-profit, charytatywnych lub grup zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, które linkują do witryny do woli).

2. Strona główna, publikacje lub inne dane strony internetowej są otwarte na hiperłącze, jeśli link: 1. w żaden sposób nie wprowadza w błąd; 2. nie zakłada ukrytego upoważnienia, sponsorowania lub poparcia strony, która tworzy łącze, w tym usług, które oferuje; i 3. jest odpowiedni w obrębie witryny strony, która umieszcza link.

3. Następujące typy organizacji mogą wymagać umieszczenia hiperłącza na naszej stronie internetowej, które możemy wziąć pod uwagę i zatwierdzić na podstawie naszych opinii i poglądów: Popularne zasoby danych dla konsumentów i organizacji; grupy i stowarzyszenia charytatywne, w tym portale charytatywne, dystrybutorzy katalogów internetowych; portale internetowe; organizacje zajmujące się biznesem: firmy prawnicze, księgowe, konsultingowe, placówki oświatowe, organizacje branżowe.

DatingReviewer ma rozważyć i zezwolić tym organizacjom na hiperłącze po następujących zatwierdzeniach: 1. umieszczone przez nich hiperłącze nie będzie miało niekorzystnego wpływu na naszą stronę internetową lub licencjonowane organizacje (na przykład nie zezwalamy na łączenie stowarzyszeń komercyjnych lub podobnych organizacji, które reprezentują podejrzane rodzaje działalności, takie jak oferty pracy zdalnej); 2. firma nie doświadczyła nieudanych przypadków podczas pracy z serwisem DatingReviewer; 3. mamy oczywistą korzyść z obecności linku w DatingReviewer, która przewyższa jego brak i 4. link pasuje do środowiska witryny i odpowiada materiałom redakcyjnym w biuletynie lub podobnym produktom/usługom zgodnym z misją organizacji.

Organizacje te mogą hiperłącze do strony głównej witryny, artykułów lub innych danych dostępnych na stronie, o ile link: 1. nie wprowadza w błąd; 2. nie oznacza ukrytej autoryzacji, sponsorowania ani poparcia strony, do której odsyłają, w tym jej ofert; i 3. jest odpowiednia w ramach strony internetowej partii.

Jeśli użytkownik pochodzi z jednej z organizacji wymienionych w drugim akapicie i chce połączyć się z DatingReviewer, powinien wysłać nam powiadomienie e-mail. Muszą dodać własne imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, informacje kontaktowe, w tym adres e-mail lub numer telefonu. Muszą podać adres URL swojej witryny internetowej, listę adresów URL, do których mają prowadzić hiperłącza do naszej witryny, a także listę adresów URL naszej witryny, do których mają zamiar utworzyć hiperłącze. Odpowiedź może nam zająć od dwóch do trzech tygodni.

Organizacje, które uzyskały aprobatę, mogą utworzyć link do strony DatingReviewer za pomocą: nazwa naszej organizacji; link URL, który jest adresem internetowym; inne sensowne opisy DatingReviewer lub powiązane materiały, które pasują do strony internetowej partii. Zabronione jest używanie logotypu lub innych dzieł sztuki do linkowania bez posiadania umowy licencyjnej na znak towarowy.

Ramki iFrame

Nie możesz używać ramek na stronach witryny ani innych technik zmiany wizualnej reprezentacji witryny, jeśli nie jesteś winny uprzedniej zgody i pisemnej zgody.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, które widzisz na swojej stronie internetowej. Zgadzasz się na zwrot kosztów i ochronę przed aplikacjami podłączonymi do Twojej Witryny. Twoja Witryna nie może zawierać żadnych oszczerczych, obscenicznych ani nielegalnych danych. Treści, które naruszają, naruszają czyjeś prawa lub wspierają działania niezgodne z prawem, nie znajdą się na żadnej stronie Twojej Witryny.

Zastrzeżenie praw

Zgadzasz się usunąć określony link lub wszystkie linki z naszej Witryny na naszą prośbę, która opiera się na naszych prawach. W każdej chwili możemy zmienić politykę linkowania i niniejsze warunki. Jeśli użytkownik chce rozpocząć i/lub kontynuować współpracę, musi wziąć pod uwagę i zaakceptować niniejsze warunki użytkowania dotyczące procedury łączenia.

Usuwanie linków

Niedopuszczalne linki, które możesz napotkać na stronie DatingReviewer, zostaną sprawdzone po złożeniu aplikacji. Witryna DatingReviewer uwzględni Twoje prośby, ale nie ma obowiązku usuwania linków ani bezpośredniego pisania do użytkownika. Zapewniamy, że informacje dostępne w serwisie są dokładne, a jednocześnie nasza strona nie uzasadnia jej kompletności i aktualności; dostępność serwisu lub brak zapewnienia aktualności danych w DatingReviewer.

Zrzeczenie się

Eliminujemy wszelkie gwarancje, obrazy i warunki związane z witryną internetową i jej użytkowaniem (w tym wszelkie gwarancje prawne dotyczące dobrej jakości, przydatności do celu oraz wykorzystania odpowiedniej troski i umiejętności) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie zawiera niczego, co: ograniczyć lub/i zaprzestać odpowiedzialności Twojej lub naszej za negatywne skutki wynikające z zaniedbania; ograniczyć lub wyeliminować odpowiedzialność Twoją i naszej witryny za nieuczciwe fałszerstwa; ograniczać w jakikolwiek sposób odpowiedzialność użytkownika lub naszej witryny, co nie jest dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem; lub wyeliminować wszelkie obowiązki użytkownika lub naszej witryny, które nie mogą być wyeliminowane zgodnie z danym prawodawstwem. .

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne w tej części i gdzie indziej w niniejszym zrzeczeniu: 1. odpowiadają powyższej części; 2. administrować wszelkimi zobowiązaniami odpowiadającymi zrzeczeniu się lub w związku z przedmiotem niniejszego odstąpienia, w tym zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej umowy z tytułu naruszenia obowiązków.

Witryna DatingReviewer i zawarte w niej informacje są dostępne bezpłatnie; w związku z tym nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki Twojej komunikacji.